Porovnání operačních technologií

 Jaká metoda je nejlepší?

Jistě jste již slyšeli, že existují stále nové, lepší a šetrnější metody. Ale je některá z nich opravdu nejlepší?

Je nejmodernější metoda ReLEx SMILE jednoznačně lepší než metoda Femto Lasik ( komerčními názvy NeoLasik HD, Crystal Lasik, 6D Lasik apod.)? A co povrchové metody jako PRK či Lasek, jsou zastaralé a méně účinné?

Co na to říká operatér MUDr. Richard Havránek?

Díky mým více jak 10 letým zkušenostem s laserovými operacemi a po provedení 16 000 operací FemtoLASIK, (před tím jsem prováděl i povrchové metody typu PRK, Epi-LASIK, atd.).

Mohu skutečně potvrdit, že metoda Femto LASIK a povrchové metody jsou nedokonalé, způsobují větší riziko komplikací a jsou nestabilní ve srovnání s technologií ReLEx SMILE, a to u myopie a astigmatismu v intervalu od -1 do -10 dioptrií, ve kterém operaci ReLEx SMILE provádím.

Samozřejmě u hypermetropie a u velmi nízké myopie nelze technologii ReLEx SMILE využít (není technicky možná).

Provádět jiné operace u myopie a zvláště pak vyšší myopie, než technologií ReLEx SMILE považuji za neodpovědné, v případě znalostí nezodpovědné lékařské rozhodnutí. V každém případě je nutné vždy informovat o nejlepším řešení oční vady a upozornit na známé rizika a komplikace všech metod.

 Jestliže si jednou zvolíte metodu LASIK (FemtoLASIK), již nikdy nelze provést metodu ReLEx SMILE. Lamela totiž s rohovkou nikdy nesroste, a proto již nikdy nelze operovat ve stromatu rohovky bez narušení povrchu oka. Povrch oka zůstane vždy bez přirostlé lamely!!! 

 ReLEx SMILE  – nejnovější technologie

Mutace názvu: NeoSMILE 3D, LASIK ReLEx Smile

Operace typu ReLEx SMILE je v rukou zkušeného operatéra nejkratším a nejrychlejším typem operace s velice rychlým nástupem zrakové ostrosti (do 2 hodin po výkonu). Samotná operace je méně bolestivá a i v pooperačním období není bolest prakticky vnímána pro minimální řez na povrchu rohovky.

Operatér MUDr. Richard Havránek z Oční kliniky Horní Počernice je jeden z nejzkušenějších operatérů ve světe s více jak 2800 operacemi touto metodou.

Oproti technologiím typu LASIK, Femto LASIK nehrozí komplikace s flapem, který nikdy po operaci s rohovkou nesrůstá. Při vyšších dioptriích u EXCIMEROVÝCH technologií výrazně stoupá použitá energie a může dojít k poškození endotelu, v sousedním Německu jsou tyto typy operací nad 6 dioptrií nedoporučovány!

Oproti technologiím typu PRK (LASEK, EpiLASIK, No Touch) nedochází ke ztrátě Bowmanovy membrány, jejíž odstranění způsobuje nestabilitu, suché oko a sníženou citlivost rohovky.

 

 Femto LASIK  – moderní technologie

Jedná se o moderní variantu techniky LASIK, kdy lamela je vytvořena femtosekundovým laserem, lamela nikdy s rohovkou nesrůstá, nevýhodou techniky oproti ReLEx SMILE je nestabilita, delší čas operace a vyšší výskyt suchého oka.

 

 

 LASIK  (mechanický keratom) – zastaralá technoogie

Technika kdy lamela je vytvořena mechanicky pomocí mikrokeratomu a není tak přesná jako lamela vytvořená laserem. Fixace mechanického keratomu je poněkud pevnější ke spojivce, než fixace laseru a s tím i souvisí poněkud delší doba hojení. Vytvoření lamely není tak šetrné jako u laseru.

 

 PRK, LASEK, Epi-LASIK  - zastaralá technologie

Používání starších metod typu PRK, LASEK a Epi-LASIK vede k odlaserování povrchových částí rohovky, kde je rohovka nejpevnější, nejvíce nervově a energeticky zásobená. Odstranění této části povrchu rohovky nejenže s sebou nese větší riziko zánětlivých komplikací, bolestivost a pomalejší hojení, ale zároveň způsobuje nenapravitelné škody na povrchu rohovky. Uměle vytvořené nové rozhraní zhoršuje přenos frekvencí vyšších řádů a tím zhoršuje kontrastní citlivost. Tím, že je rohovka v povrchových částech nejvíce inervovaná, snesení těchto nervů (odstranění veškeré tkáně včetně nervové) má za následek porušení povrchové citlivosti rohovky a to je jedna z mnoha příčin suchého oka a povrchové hypotrofiky (narušení výživy povrchových částí rohovky). Z toho důvodu po těchto operacích pacienti častěji pozorují diskomfort.

 Video PRK 

http://youtu.be/Xr7UVJKlkcU

 Video PRK  - modifikace LASEK s alkoholem

 

 Video Epi-LASIK 

 

 Technologie NON-Touch je varianta technologie PRK , kdy laser odstraní nejdříve epitel a následně stroma. Po operaci se přikládá obvaz, nebo kontaktní čočka. Doba epitalizace jsou nejméně 3 dny. Pooperační hojení je bolestivé.