Co je to femtosekundový laser?

Femtosekundový laser neboli femtolaser patří mezi tzv. pevnolátkové lasery. Pracuje s ultrakrátkými optickými impulsy v oblasti vlnových délek 1100 – 1600 nm. Název „femtosekundový laser“ je odvozen od předpony „femto“, tedy 10-15, což vyjadřuje přibližnou délku trvání jednoho pulsu femtosekundových laserů. Energie takto extrémně krátkých pulsů je soustředěna do velmi malého prostoru, což vede k vysoké energetické hustotě, jejíž výsledkem je vznik elektronové plasmy a vypaření tkáně.

Využívá se v přírodovědném i lékařském výzkumu (destrukce jednotlivých organel uvnitř buněk), v medicíně a průmyslu. V medicině se používá především v očním lékařství, a to při operaci dioptrických vad, při vytváření kanálků pro rohovkové implantáty, tzv. rohovkové ringy ICRS a při transplantaci rohovky. V počátcích je použití při operaci šedého zákalu a presbyopie.

 

Použití v očním lékařství

Femtosekundové lasery se v oční lékařství používají při operacích na rohovce a nověji k operacím čočky, především šedého zákalu. Výhoda laseru je ve velké přesnosti. Pro řezání rohovky se také používají takzvané mikrokeratomy pracující na principu vibrující žiletky, a jsou postupně nahrazovány laserem.

Řezání laserem probíhá na principu fotodisrupce. Laserový paprsek je zaostřen do jednoho bodu, kde dojde ke koncentraci energie a tkáň rohovky se okamžitě změní na plyn (doslova se vypaří). Tím vznikají drobné bublinky, které dále pomáhají v procesu oddělení tkáně. Nejlepší femtosekundové lasery dnes dokáží vytvořit bod o průměru pouhých 2 mikronů.

Důležitým parametrem laseru je frekvence, s jakou je laser schopen generovat laserové pulzy. Větší frekvence pulzů s nižší energií cílených s velkou přesností vede k možnosti překrývání jednotlivých bodů a tím eliminaci tzv. tkáňových můstků, které snižují kvalitu laserového řezu. Proto zhruba platí, že čím je frekvence laseru vyšší, tím je přístroj technicky pokročilejší.

Zdroj: Wikipedia.org

Carl Zeiss VisuMax® + MEL™ 80

Laserový systém od výrobce Carl Zeiss slouží na naší klinice od listopadu 2008 a dále byl upgradován v roce 2010 a 2012. V současné době se jedná o světově nejnovější a nejmodernější technologii používanou k refrakčním operacím prováděným na rohovce. Pacientovi přináší vysoký komfort, bezpečnost a excelentní preciznost. Využívá technologie dvou různých laserů. Femtosekundový laser pracuje s ultrakrátkými pulzy, jež jsou konvergovány do velmi malého prostoru, ve kterém vzniká elektronová plasma a dochází k mikroevaporaci tkáně, tedy k vytvoření malé bublinky o průměru asi 7μm. Cílením pulzů do krátké vzdálenosti od sebe dochází k propojování bublinek a k tvorbě velmi přesného řezu uvnitř stromatu rohovky. Druhá část systému VisuMax® Mel™ 80 využívá excimerový laser. Po odklopení lamely rohovky (flapu) excimerový laser procesem fotoablace odstraňuje podle předem stanoveného schématu na míru pacientovi dioptrie na obnaženém stromatu rohovky. VisuMax Mel 80 je používán na naší klinice k dvěma druhům refrakčních operací: