Jaký je rozdíl mezi ReLEx SMILE a LASIK?

Z anatomického hlediska přináší technika ReLEx smile zásadní revoluční změnu v bezpečnosti, stabilitě a kvalitě vidění po refrakční operaci.

Energie a časy určené k vytvoření čočky jsou 1000 menší a to bez ohledu na velikost dioptrií, protože není zapotřebí celý objem stromatu odpařit, ale potřebná čočka se pouze vyřízne laserem. Vůbec není narušen povrch rohovky, není narušeno přirozené rozhraní mezi vnějším prostředím a okem, což zlepšuje průnik světelných paprsků. Není narušena inervace rohovky a je zachována pevnost rohovky a její stabilita v povrchových částech (v oblasti Bowmanovy membrány, kde prochází inervace) a z toho tedy plyne vyhnutí se komplikacím jako jsou poškození povrchu a inervace rohovky a její výživy. Nevzniká suché oko. Nedochází k ozáření rohovky vysokou energií a není světloplachost. Není narušena rohovková tkáň ztrátou elektronů na vyšších orbitách. Není změna povrchu a proto nedochází ke snížení kontrastní citlivosti. Nejsou komplikace s flapem a k stabilitě rohovky přispívá i pevnost v oblasti původní Bowmanovy membrány.

Laserové operace technikou ReLEx smile jsou jasně dalším významným krokem ve zlepšení výsledků a bezpečnosti v oblasti refrakční chirurgie.

Přečtěte si vyjádřaní MUDr. Richarda Havránka v souvislosti s inzercí zastaralých, dnes již nevyhovujících laserových metod, které inzerují různá laserová centra jako moderní zákroky.