Laserová operace očí ReLEx SMILE

ReLEx SMILE je zcela nová revoluční technologie od firmy Zeiss, kdy se pomocí femtosekundového laseru VisuMax odstraní dioptrie přímo ve středu rohovky, aniž by se na povrchu oka vytvářela lamela. Použitím této technologie není narušena stabilita a pevnost rohovky, nedochází k návratu dioptrií, nevzniká syndrom suchého oka a není narušena inervace (zásobování nervovými vlákny) rohovky.

Femtosekundový laser VisuMAX

Femtosekundový laser VisuMax při použití metody ReLEx smile pracuje zcela bez narušení povrchových struktur oka na principu stereotaktického souřadnicového systému a vytváří v trojrozměrněm prostoru (ve stromatu rohovky) řez, kterým ohraničuje (vytváří) čočku, čočka je následně operatérem odpreparována pomocí úzkého tunelového řezu o šířce 3-4mm (obvykle pod horním víčkem. Tento řez je vytvořen rovněž laserem.

Vytvořená čočka je následně vytažena z rohovkové hmoty. Úbytkem části rohovkové tkáně z jejího optického středu (z osy vidění) dojde k většímu, či menšímu ztenčení a oploštění rohovky, které má za následek požadovanou změnu optické mohutnosti oka.

Metodou ReLEx smile není možné odstranění dioptrií u dalekozrakých pacientů (plusové dioptrie).

V březnu 2014 byl proveden upgrade software laseru, nově provedená úprava vzorce použité energie, času a rozložení bodu zásadně zlepšuje pooperační návrat zrakové ostrosti již na druhý den po zákroku.

Pokud je pacient na tento výkon vhodný, před operací musí na min. 3 dny vynechat nošení kontaktních čoček a s doprovodem (u žen i po odlíčení) absolvuje samotnou operaci. Operace probíhá v lokálním – kapkovém znecitlivění, zpravidla na obou očích v jeden den. Celková délka zákroku na oku nepřesahuje 3 minuty a zákrok je nebolestivý.

Po operaci asi 3-4 hodiny přetrvává zamlžené vidění a bolestivost očí, které pak postupně spontánně ustoupí. Po zákroku pacient odchází domů a na druhý den je nutná kontrola na našem pracovišti. Při kontrole je pak pacient obeznámen s dalšími termíny kontrol a dávkováním kapek – zpravidla do 5 týdnů po operaci. Po operaci není v průběhu minimálně 14 dní dovoleno dotýkání očí, u žen líčení očí, plavání v bazénu nebo přírodních koupalištích a na první týden je potřebné omezení těžší fyzické námahy (těžší břemena).

Před operací je nutno projít vstupní konzultací, kde vás vyšetříme a určíme vhodnost zákroku.

ON-LINE REZERVACE KONZULTACE

ON-LINE REZERVACE KONZULTACE A OPERACE V JEDEN DEN

Telefonická rezervace: 281 865 664

Nenechte se napálit zastaralými metodami a vysokými cenami! Pozorně porovnejte ceny a technologie, které vám nabízí Oční klinika Horní Počernice oproti konkurenci.

 Metody jinde nazývané NeoLASIK HD, nebo Femto LASIK Premium je Oční klinikou Horní Počernice nabízená metoda Femto LASIK!

Jedná se o metody, kdy lamela je vytvářena mechanickým či lépe a přesněji femtosekundovým laserem. Nevýhodou těchto metod je narušení povrchové struktury oka, kdy dochází k přetnutí lamel a nervových vláken v místě vytváření flapu. Oproti starším metodám (PRK, LASEK, EpiLASIK) je zde výhoda toho, že operace je méně bolestivá, přichází však komplikace s lamelou (flapem), jako je nařasení a přeci jen vyšší riziko nestability rohovkové refrakce a větším omezením hloubky ablace. Nevýhodou excimerových laserů je nutnost poměrně vysokého užití energie, které je nutné k odpaření rohovkové tkáně. Čím více dioptrií operujeme, tím více tepelné energie musíme vydat a to je samozřejmě spojeno s větším, či menším narušením zbylé tkáně. Dochází vlastně v absolutní blízkosti odpaření k mírné denaturaci bílkoviny. Ve vzdálenějších oblastech dochází k excitaci uhlíku na vyšší orbity s čímž souvisí světloplachost a pooperační slzení.

 NeoLASIK 3D Elite je ReLEx flex (neplést s ReLEx SMILE)!

U metody ReLEx flex vytváří femtosekundový laser čočku uvnitř rohovky, nad čočkou je vytvořena lamela (flap), která je následně odklopena a vytvořená čočka je vyňata, tím dochází ke korekci zraku.

Na naší klinice užíváme metodu ReLEx smile, která byla vyvinuta jakož to nástupce metody ReLEx flex, též známé pod názvem NeoLASIK 3D Elite. V současné době představuje ReLEx smile nejmodernější a nejšetrnější laserovou operaci očí na světě, která oproti svému předchůdci přináší zásadní změnu a inovaci. Femtosekundovým laserem vytvořená čočka je z rohovky vyňata malým 3-4mm laserovým řezem, odpadá tak nutnost vytváření lamely (flapu)! Tento zásadní rozdíl ve vyjmutí vytvořené čočky přináší výhody v podobě vyšší stability oka a zároveň odpadají veškeré pooperační komplikace spojené s vytvořením lamely, včetně syndromu suchého oka!

Proč technologii ReLEx smile nabízí v ČR pouze naše klinika? MUDr. Richard Havránek je lékařem, jenž má jedny z největších zkušeností s používáním femtosekundových laserů a to nejen firmy Zeiss ve světě. Vzhledem ke zkušenostem a vynikající spolupráci s firmou Zeiss byla tato technologie poskytnuta Oční klinice v Horních Počernicích jako jedné z prvních v Evropě.

 Ostatní metody typu PRK, LASEK, EpiLASIK na klinice neprovádíme z důvodu odstranění Bowmanovy membrány (rozhraní na povrchu oka), jedná se o metody zastaralé a dávno již překonané. Více o rizicích jmenovaných metod se dozvíte v následujícím článku.

Naše vyspělé technologie, zkušení operatéři a především lékařské vedení klinikyjsou zárukou kvalitně provedených laserových operací za dostupné ceny. Důkazem je samotná technologie ReLEx smile, která je mnohdy levnější jak Femto LASIK na jiných klinikách! Operace metodou ReLEx smile stojí v zahraničí přes 100.000,-Kč za obě oči, na naší klinice zaplatíte 42.000,-Kč. To je také důvod, proč je naše klinika vyhledávána zahraničními klienty.

Bohužel některé oční kliniky v České republice v současné době nabízejí především již zastaralé metody a pokud se jedná o novější (Femto LASIK), ceny jsou neadekvátně vysoké, né-li přemrštěné.

Doporučujeme se před výběrem oční kliniky důkladně informovat o laserových metodách, které daná klinika nabízí a za jaké ceny.

Laserová operace očí je zásah na celý život a proto chtějte to nejlepší za dostupné ceny!