Není laser jako laser

V poslední době jsem zaznamenal inzerci některých očních laserových center, kde jsou inzerovány operace typu PRK, EpiLASIK a LASEK. Jsem smutný z toho, že na tuto inzerci musím jasně a nekompromisně reagovat prostřednictvím médií.

Zmiňované metody jsou z mého lékařského hlediska zastaralé a jejich užívání neshledávám za vhodné. Za metodu volby v současné době považuji pouze techniku LASIK, eventuelně FemtoLASIK a novou metodu ReLEx Smile (operace bez lamely, bez narušení povrchu a ve stromatu rohovky).

Používání starších metod typu PRK, LASEK a EpiLASIK vede k odlaserování povrchových částí rohovky, kde je rohovka nejpevnější, nejvíce nervově a energeticky zásobená. Odstranění této části povrchu rohovky nejenže s sebou nese větší riziko zánětlivých komplikací, bolestivost a pomalejší hojení, ale zároveň způsobuje nenapravitelné škody na povrchu rohovky. Uměle vytvořené nové rozhraní zhoršuje přenos frekvencí vyšších řádů a tím zhoršuje kontrastní citlivost. Tím, že je rohovka v povrchových částech nejvíce inervovaná, snesení těchto nervů (odstranění veškeré tkáně včetně nervové) má za následek porušení povrchové citlivosti rohovky a to je jedna z mnoha příčin suchého oka a povrchové hypotrofiky (narušení výživy povrchových částí rohovky). Z toho důvodu po těchto operacích pacienti častěji pozorují diskonfort. Propagovat tyto metody považuji za škodlivé a naprosto neetické. I když v počátku se vždy nemusí ukazovat, že toto narušení bude mít tak zásadní význam. Naštěstí jsme si již po 20ti letech používání těchto metod zcela jisti, že právě hypostézie a hypotrofika tento závažný diskonfort vytváří!

Z toho důvodu naše klinika nabízí pouze dvě metody a to v současné době nejvíce využívanou metodu FemtoLASIK, s vytvořením lamely femtosekundovým laserem a zcela nejnovější metodu ReLEx Smile společnosti Zeiss, která vůbec nenarušuje povrch rohovky a je bez lamely. Principem této metody je vyjmutí femtosekundovým laserem vytvořeného disku ze stromatu rohovky tunýlkem o velikosti 3-4 mm. Pokud se týká tvorby ceny, cena je tvořena cenou technologie, cenou vstupních provozních nákladů a samozřejmě počtem operací. Naše klinika má pouze jednoho majitele a tím jsem já MUDr. Richard Havránek. Já sám většinu operací provádím, moji vizí a mým životním cílem je být dobrým člověkem s čistým svědomím, který bude prospěšný pro společnost. Neúměrně vysoce nastavené ceny a diferenciace technologií by vedla k tomu, že bych to nejlepší nemohl nabídnout, pokud možno všem.

Věřte tomu, že by žádná významná zahraniční firma nenabídla prvenství v technologiích lékaři bez zkušeností a bez znalostí dlouhodobé spolupráce s ním. Moje klinika jako první v republice zavedla v roce 2008 do praxe použití polyfunkčního přístroje Constalation společnosti Alcon na vitroretinální operace. Společně jsme jako první zavedli operaci šedého zákalu pomocí femtosekundového laseru LenSx do ČR.

Čím více stárnu a získávám zkušenosti o to více si uvědomuji svou odpovědnost ke své práci. Nikdy bych si nedovolil ani nedovolím nabízet a propagovat technologie o kterých nejsem přesvědčený. Celá situace je o to vážnější, že na laserové refrakční operace přichází ve větším počtu mladí lidé, kteří mají svůj osobní i profesní život pře sebou. Přijměte tedy mou kritiku a doporučení s naprostou vážností bez ohledu na reklamní tendenčnost tohoto článku.

MUDr. Richard Havránek