Vstupní konzultace

Před každým refrakčním zákrokem je nutné projít vstupní konzultací. Součástí konzultace je vyšetření na nejmodernějších měřících přístrojích a konzultace s operatérem.

 Provedená vyšetření:

1. Provádí se vyšetření na autokeratorefraktometru společně s tonometrií. Při tomto vyšetření Vám technik pomocí nejmodernějšího přístroje změří zakřivení rohovky, objektivní refrakci a nitrooční tlak. Vyšetření trvá několik sekund.

2. Na Pentacamu technik proměří hloubku přední komory oka, tloušťku rohovky a všechny parametry zakřivení.

3. Pomocí Wavefront analýzy Vám technik změří aberace vyšších řádů, které se mohou ve výjimečných případech uplatňovat v přenosu obrazu na sítnici. Jedná se o tzv. aberace vyšších řádů.

4. Oční vyšetření lékařem, jedná se o standardní oční vyšetření s určením subjektivní zrakové ostrosti, vyšetřením předního segmentu na štěrbinové lampě a vyšetření očního pozadí.

5. Anamnéza pacienta – zde nás zajímá především pracovní a hobby anamnéza, včetně zjištění eventuálních onemocnění pacienta.

6. Rozkapání očí při vyšetření není nutné, protože u většiny mladých klientů je zornice dosti široká a bez obtíží je vidět na oční pozadí. Rozkapávat kvůli určení dioptrií je u dospělého obvykle zbytečné, protože cykloplegická lomivost oka je zcela nefyziologický stav a nikdy se v životě, bez použití léků nemůže vyskytnout, používá se nejčastěji u dětí k zjištění absolutní refrakce, kterou potřebujeme znát při léčbě šilhání.

Dále se rozkapání používá při podezření na spasmus akomodace, kde se vyskytují skryté dioptrie. V případě podezření na onemocnění sítnice se klient rozkapává a přechází do péče našeho vitreoretinálního centra.

Předoperační vyšetření netrvá obvykle déle, než 30 minut.

 Jak se připravit na konzultaci?

Před konzultací je zakázáno nosit dva dny kontaktní čočky. Ženy by se před samotnou konzultací měly vyvarovat líčení. Je dobré připravit si předem otázky na ošetřujícího lékaře.